Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Platform

Images
ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปคืออะไร
17/07/2023
  • Article

ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปคืออะไร

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเป็นคำที่ใช้ในวงกว้างเพื่ออธิบายแพลตฟอร์ม หรือแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับแต่งเพิ่มเติม ซึ่งสำเร็จรูปจะมาพร้อมกับคุณสมบัติและฟังก์ชันพื้นฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้ใช้

อ่านเพิ่มเติม