Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Cross Platform

  • Home
  • Cross Platform
Images
การพัฒนาโมบายแอป แบบ cross platform หมายถึง
10/07/2023
  • Article

การพัฒนาโมบายแอป แบบ cross platform หมายถึง

การพัฒนาโมบายแอปแบบ cross-platform หมายถึงกระบวนการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมกัน เช่น iOS และ Android โดยใช้ภาษาหรือเทคโนโลยีที่เดียวกันหรือที่เข้ากันได้ทั้งสองแพลตฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม