Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

System Design

  • Home
  • System Design
Images
ทำความรู้จักกับ Software House
04/07/2023
  • Article

ทำความรู้จักกับ Software House

Software house เป็นองค์กรหรือบริษัทที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและสร้างซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่าง ๆ ทั้งบุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจ หรือภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม