Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Google Analytics เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำตลาดออนไลน์

 • Home
 • Google Analytics เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำตลาดออนไลน์
Google Analytics เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำตลาดออนไลน์

Google Analytics เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำตลาดออนไลน์

การทำตลาดออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณในโลกออนไลน์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุนี้นั้น การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดและวิเคราะห์ผลการทำตลาดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และ Google Analytics เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ในการให้บริการนี้

 1. การวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์
  Google Analytics ให้คุณทราบถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางที่มาของผู้เข้าชม เช่น การเข้ามาจากการค้นหาในเครื่องมือค้นหา การเข้ามาโดยตรง หรือจากการแชร์ลิงค์ ทำให้คุณเข้าใจถึงแหล่งที่มาที่สำคัญของการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
 2. การติดตามการเข้าชมและการเพิ่มพูน
  Google Analytics ช่วยให้คุณเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้เข้าชม เช่น ระยะเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่เข้าชมในแต่ละครั้ง และอื่นๆ ทำให้คุณสามารถปรับแผนการตลาดและเน้นไปทางที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การติดตามการแปลง
  การแปลง (conversion) คือการทำให้ผู้เข้าชมทำการกระทำที่ต้องการ เช่น การซื้อสินค้า การลงทะเบียนสมาชิก หรือการกรอกแบบฟอร์ม เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าใจถึงอัตราการแปลงของเว็บไซต์ของคุณ และช่วยในการปรับแผนการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการแปลง
 4. การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
  Google Analytics มีความสามารถในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมถึงความสนใจ อายุ ทำงาน และตำแหน่งที่อยู่ เป็นข้อมูลที่สำคัญในการปรับแผนการตลาดให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 5. การติดตามประสิทธิภาพของการตลาด
  Google Analytics ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของแคมเปญต่างๆ ทำให้คุณสามารถรู้ว่าแคมเปญไหนทำได้ดีและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จึงช่วยปรับแผนการตลาดในอนาคต

สรุป

Google Analytics เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการทำตลาดออนไลน์ เพราะมีความสามารถในการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการเข้าใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การใช้ Google Analytics จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ทำตลาดออนไลน์ทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจของตนเองในโลกออนไลน์แห่งปัจจุบันนี้