Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Agile คืออะไร

  • Home
  • Agile คืออะไร
Agile คืออะไร

Agile คืออะไร

Agile คือกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการทำงานร่วมกันของทีมและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น การใช้ Agile ช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทีละส่วนเล็ก ๆ ซึ่งเรียกว่า "Sprints" หรือ "Iterations" โดยมุ่งเน้นทำซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าจริงให้กับผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการปล่อยเวอร์ชันใหม่ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและการทำงานในทีม เพื่อให้สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลา

 

Agile มีหลายวิธีในการทำงาน เช่น Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) และอื่น ๆ แต่ Scrum เป็นกระบวนการ Agile ที่นิยมมากที่สุด ซึ่งมีหลักการพื้นฐานคือการทำงานในรอบเวลาที่ตั้งไว้เรียกว่า Sprint ซึ่งมักจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ และทีมจะทำการวางแผนงานในรอบ Sprint ให้เสร็จสิ้นในระยะเวลานั้น ๆ โดยในทุกรอบของ Sprint ทีมจะพิจารณาสิ่งที่ทำได้และวางแผนใหม่สำหรับ Sprint ถัดไป

 

การใช้ Agile ช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดหรือความต้องการของโครงการได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำหรือแก้ไขในขั้นตอนการพัฒนาได้มากขึ้น

 

คำแนะนำที่ดีสำหรับการใช้ Agile คือให้ทำการศึกษาและเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการที่เลือกใช้ และปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

  • Tags: