Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Apple Developer Account มีทั้งหมดกี่ประเภท ?

  • Home
  • Apple Developer Account มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
Apple Developer Account มีทั้งหมดกี่ประเภท ?

Apple Developer Account มีทั้งหมดกี่ประเภท ?

การเป็นนักพัฒนาแพลตฟอร์มของ Apple คือการเข้าร่วมชุมชนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันที่น่าทึ่งสำหรับผู้ใช้งาน Apple ทั่วโลก โดย Apple Developer Account เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการสร้างแอปพลิเคชัน โดยมีทั้งหมด 3 ประเภทหลัก ดังนี้:

 

  • Free Account (บัญชีฟรี):
    นี่คือประเภทของบัญชีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร นักพัฒนาสามารถใช้บัญชีประเภทนี้ในการเข้าถึงหน้า Developer Dashboard และใช้งานเครื่องมือต่างๆ เช่น Xcode และ iOS Simulator เพื่อทดสอบแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม บัญชีประเภทนี้จะมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ไม่สามารถอัพโหลดแอปพลิเคชันไปยัง App Store ได้ นักพัฒนาจะต้องอัพเกรดเป็นบัญชีประเภทอื่น เพื่อสามารถทำได้นั้น

  • Individual Developer Account (บัญชีนักพัฒนารายบุคคล):
    นักพัฒนาที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันและจัดจำหน่ายใน App Store สามารถเลือกใช้ประเภทนี้ได้ บัญชี Individual Developer Account ต้องเสียค่าลงทะเบียน ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้นักพัฒนาสามารถอัพโหลดแอปพลิเคชันลงใน App Store และรับรายได้จากการขายแอปพลิเคชันหรือการซื้อในแอปพลิเคชันได้

  • Organizational Developer Account (บัญชีนักพัฒนาองค์กร):|ประเภทนี้เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการให้ทีมนักพัฒนาทำงานร่วมกันในการสร้างแอปพลิเคชัน บัญชีประเภทนี้ยังมีค่าลงทะเบียน และองค์กรจะสามารถจัดการกับผู้ใช้ในทีม และให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและจัดการแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

สรุปแล้ว Apple Developer Account มีทั้งหมด 3 ประเภทหลัก แต่ละประเภทมีความสามารถและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน นักพัฒนาสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันของตนได้.