Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Google Analytics คืออะไร ? และควรจะใช้เมื่อใด ?

 • Home
 • Google Analytics คืออะไร ? และควรจะใช้เมื่อใด ?
Google Analytics คืออะไร ? และควรจะใช้เมื่อใด ?

Google Analytics คืออะไร ? และควรจะใช้เมื่อใด ?

Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ให้บริการฟรีที่ถูกพัฒนาโดย Google เพื่อช่วยให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างใกล้ชิดในการเสริมสร้างและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาทางธุรกิจอื่นๆ อีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมงานด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี

 

หน้าที่หลักของ Google Analytics คือตรวจสอบข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความนิยมของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ข้อมูลที่เก็บรวมถึง:

 • จำนวนผู้เยี่ยมชม (Visitors): จำนวนครั้งที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ช่วงเวลาที่เยี่ยมชม (Session Duration): ระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ที่มาของผู้ใช้ (Traffic Sources): ที่มาของผู้เยี่ยมชม เช่น ค้นหาในเครื่องมือค้นหา ลิงค์จากเว็บไซต์อื่น ๆ หรือโฆษณา
 • สิ่งที่ผู้ใช้ทำ (Actions): การกระทำที่ผู้เยี่ยมชมทำในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น การเข้าชมหน้าสินค้า การสั่งซื้อ การกรอกแบบฟอร์ม และอื่นๆ
 • ประสิทธิภาพการตลาด (Conversions): การแปลงผู้เยี่ยมชมให้เป็นลูกค้าหรือการกระทำที่คาดหวัง เช่น การซื้อสินค้า การลงทะเบียน หรือการสมัครสมาชิก
 • ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Website Performance): ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ใช้ทำการออกจากเว็บไซต์

เมื่อควรจะใช้ Google Analytics:

 • เมื่อคุณต้องการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชม: Google Analytics ช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้ใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณมีพฤติกรรมอย่างไร รวมถึงเหตุการณ์ที่พบบ่อยๆ ที่อาจช่วยให้คุณพัฒนาเนื้อหาหรือปรับแก้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า
 • เมื่อคุณต้องการทราบประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน: Google Analytics จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ อาทิ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ ปริมาณการยืนยันการสั่งซื้อ เปอร์เซ็นต์การค้าหาย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อคุณต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้: ข้อมูลที่ได้รับจาก Google Analytics ช่วยให้คุณตรวจสอบดูจุดอ่อนและข้อบกพร่องในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ จากนั้นคุณสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนองค์กรายการที่ต้องการเพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีกว่า
 • เมื่อคุณต้องการประเมินผลและการเติบโตของธุรกิจ: การวิเคราะห์ข้อมูลใน Google Analytics ช่วยให้คุณติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจเช่น ยอดขาย เยี่ยมชมเว็บไซต์ ส่วนแบ่งตลาด และการแปลงข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับแก้และพัฒนากลยุทธ์การทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การใช้ Google Analytics เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กหรือใหญ่ และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้คุณวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาดของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น