Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Web application ต่างจาก Website อย่างไร ?

  • Home
  • Web application ต่างจาก Website อย่างไร ?
Web application ต่างจาก Website อย่างไร ?

Web application ต่างจาก Website อย่างไร ?

เว็บแอปพลิเคชัน (Web application) และเว็บไซต์ (Website) เป็นสองคอนเซปต์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม, มีบางครั้งที่คำนี้ถูกใช้เป็นพวกกันเพื่อบ่งบอกถึงเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นที่มีความสามารถแบบเกือบครบวงจร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการต่างๆ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอแนะนำคุณสมบัติหลักของทั้งสองคำนี้ให้ดังนี้:


เว็บไซต์ (Website):

  • เว็บไซต์จัดทำขึ้นมาเพื่อแสดงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเพียงแค่ข้อความเท่านั้นหรืออาจมีเพิ่มเติมด้วยรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เอกสาร เป็นต้น
  • ส่วนใหญ่เว็บไซต์จะมีโครงสร้างและเนื้อหาที่คงที่ หมายความว่าข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคน แต่อาจมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆ เช่น ข่าวสาร, บทความ เป็นต้น
  • ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

 

 

เว็บแอปพลิเคชัน (Web application):

  • เว็บแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนและความสามารถมากขึ้น ซึ่งอาจประกอบไปด้วยระบบฐานข้อมูล, การประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์, การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน, การเชื่อมต่อกับบริการภายนอก เป็นต้น
  • เว็บแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันที่สำคัญในการประมวลผลข้อมูลและให้บริการกับผู้ใช้งาน โดยต้องมีการตอบสนองและกระทำการต่างๆ จากผู้ใช้งาน เช่น แบบฟอร์มกรอกข้อมูล, การเก็บข้อมูลผู้ใช้, ระบบสมาชิก, การทำรายการการเงิน เป็นต้น
  • ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เช่นกัน โดยบางครั้งอาจจะต้องมีการล็อกอินหรือสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันในบางกรณี

ดังนั้น, ความแตกต่างระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อยู่ที่ความซับซ้อนของระบบและความสามารถในการประมวลผลและให้บริการต่างๆ โดยเว็บแอปพลิเคชันมักจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถรองรับการกระทำของผู้ใช้งานได้มากกว่าเว็บไซต์ทั่วไป

  • Tags: