Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

บทความทั้งหมด

 • Home
 • บทความทั้งหมด
Images
Data warehouse คืออะไร?
19/07/2023
 • Article

Data warehouse คืออะไร?

ในยุคที่มีการสะสมข้อมูลอย่างรวดเร็วและมากขึ้น เราต้องการวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระเบียบ และใช้งานได้อย่างง่ายดาย นั่นเองคือบทบาทของระบบ Data warehouse ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจภายในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจขนาดเล็ก
19/07/2023
 • Article

การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจขนาดเล็ก

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ธุรกิจขนาดเล็กต้องเข้ากันไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะอยู่รอดในตลาดที่แข่งขันอย่างสูงต่อไป การใช้เทคโนโลยีสามารถมองเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความสามารถให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตและเป็นกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Internet of thing มีบทบาทสำคัญกับธุรกิจอย่างไร ?
19/07/2023
 • Article

Internet of thing มีบทบาทสำคัญกับธุรกิจอย่างไร ?

Internet of Things (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยอนุญาตให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถรับส่งข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับกันได้ ซึ่งการนำเทคโนโลยี IoT เข้าสู่ธุรกิจมีผลกระทบที่สำคัญและเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม
Project Management มีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
19/07/2023
 • Article

Project Management มีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาซอฟต์แวร์

ความสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่สามารถนับถือน้อยลงได้ เนื่องจากมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความสำเร็จแก่โครงการและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสรุปและอธิบายเหตุผลที่ทำให้การบริหารโครงการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

อ่านเพิ่มเติม
Big Data คืออะไร ?
17/07/2023
 • Article

Big Data คืออะไร ?

ในยุคที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากในทุกด้านของชีวิตเรา ข้อมูลเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ การเข้าถึงสื่อสารสังคมออนไลน์ รวมถึงระบบต่าง ๆ ที่บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เช่น เซ็นเซอร์ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเรามีปริมาณข้อมูลที่มากมายและเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราเรียกว่า "Big Data" หรือ "ข้อมูลขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม
Digital transformation มีความสำคัญกับธุรกิจเพียงใด ?
17/07/2023
 • Article

Digital transformation มีความสำคัญกับธุรกิจเพียงใด ?

หากจะพูดถึงคำว่า "Digital transformation" หรือการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในธุรกิจ ไม่สามารถประมวลผลได้โดยไม่พูดถึงความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัลมีผลกระทบต่อหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปคืออะไร
17/07/2023
 • Article

ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปคืออะไร

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเป็นคำที่ใช้ในวงกว้างเพื่ออธิบายแพลตฟอร์ม หรือแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับแต่งเพิ่มเติม ซึ่งสำเร็จรูปจะมาพร้อมกับคุณสมบัติและฟังก์ชันพื้นฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้ใช้

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาโมบายแอป แบบ cross platform หมายถึง
10/07/2023
 • Article

การพัฒนาโมบายแอป แบบ cross platform หมายถึง

การพัฒนาโมบายแอปแบบ cross-platform หมายถึงกระบวนการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมกัน เช่น iOS และ Android โดยใช้ภาษาหรือเทคโนโลยีที่เดียวกันหรือที่เข้ากันได้ทั้งสองแพลตฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม
สิ่งที่ควรรู้ก่อนนำซอฟต์แวร์มาปรับใช้ในองค์กร
10/07/2023
 • Article

สิ่งที่ควรรู้ก่อนนำซอฟต์แวร์มาปรับใช้ในองค์กร

การนำเอาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในองค์กรเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคดิจิทัลที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะตัดสินใจนำซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในองค์กรของคุณ คุณควรพิจารณาและเตรียมตัวให้พร้อมในหลาย ๆ ด้าน

อ่านเพิ่มเติม
AI กับธุรกิจยุคปัจจุบัน
10/07/2023
 • Article

AI กับธุรกิจยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เริ่มเป็นที่นิยมในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปจนกระทั่งเข้าสู่เส้นทางสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและนำธุรกิจไปสู่ระดับใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

อ่านเพิ่มเติม
5 เหตุผลที่ควรนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจ
06/07/2023
 • Article

5 เหตุผลที่ควรนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจ

ในยุคที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ และธุรกิจต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีมาใช้งานกลายเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงเหตุผลที่ธุรกิจควรนำเทคโนโลยีมาใช้งาน โดยมีเหตุผลดังนี้:

อ่านเพิ่มเติม
Software life cycle คืออะไร ?
06/07/2023
 • Article

Software life cycle คืออะไร ?

Software life cycle หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงการเรียกใช้และบำรุงรักษาในระยะยาว แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้องปฏิบัติตามในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการสร้างและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม
ทำความรู้จักกับ Software House
04/07/2023
 • Article

ทำความรู้จักกับ Software House

Software house เป็นองค์กรหรือบริษัทที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและสร้างซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่าง ๆ ทั้งบุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจ หรือภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม